Nå venter vi bare på snøen! Sesongen 2014-15 åpner så fort det er mulig!
Også i år blir det halv pris på sesongkort som kjøpes før jul. Mellom mandag 8. desember og julaften selger Servicetorget årskortene.
Klikk her for å få informasjon om årskortkjøp.

Husk at man kjører på eget ansvar i anlegget. Det er ditt eget ansvar å avpasse kjøringen til det snødekket som til enhver tid ligger i bakken, selv om det til tider kan være noe oppkjørt. Det prepareres ikke mens det er aktivitet i bakken, og det kan derfor bli noe oppkjørt hvis det er mange i bakken eller hvis vi har utfordringer med preppe-maskinen.