Åpningstider sesongen 2014 - 2015 er
Mandag - Fredag: 17.00 - 21.00
Lørdag - Søndag: 11.00 - 17.00

Hvis ikke vårsolen varmer alt for mye slik at vi må stenge tidligere, vil siste driftsdag i bakken være palmesøndag 29/3

Husk at man kjører på eget ansvar i anlegget. Det er ditt eget ansvar å avpasse kjøringen til det snødekket som til enhver tid ligger i bakken, selv om det til tider kan være noe oppkjørt. Det prepareres ikke mens det er aktivitet i bakken, og det kan derfor bli noe oppkjørt hvis det er mange i bakken eller hvis vi har utfordringer med preppe-maskinen.